Nowości

Piknik rodzinny LEO!
Podziękowania dla sponsorów :
TBŚ , Intrans , FTS , Fligoland , Wodniacy , Lody Rondo oraz Panu Andrzejowi Zawadzkiemu i Wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację imprezy!
Pozdrawiamy!