Nowości

W dniach 18-21 czerwca odbył się 3 obóz sportowy zorganizowany przez Szkołę Walki Leo i sekcję bokserską warty Śrem w Kołobrzegu